przetwarzanie opakowań

RECYKLING

Opakowania z drewna

15,01,03

Pod pojęciem odpadów z drewna rozumiemy wszystkie materiały drewniane i drewnopochodne, które nie spełniają użytecznych funkcji i związku z tym uważane są za odpady. Recykling i odzysk opakowań drewnianych, w tym palet drewnianych.

Prowadzimy sprzedaż palet każdego wymiaru.

Opakowania wielomateriałowe

15,01,05

Opakowanie wielomateriałowe to takie, które zbudowane jest z co najmniej dwóch rodzajów materiałów, których ręczne rozdzielenie nie jest możliwe. Najczęściej występują one w przemyśle spożywczym –  kartony do przechowywania soków i mleka, opakowania po chipsach, zupkach chińskich, a nawet opakowania po kosmetykach.

Opakowania ze szkła

15,01,07

Są to odpady opakowaniowe czyli butelki, słoiki. Tego rodzaju odpady powstają  zarówno w gospodarstwach domowych jak i zakładach przemysłowych, np. zajmujących się przetwórstwem owoców i warzyw lub produkcją napojów.