Blog

recykling drewna

Jak recykling odpadów drewnianych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przemysłu?

Działalność biznesowa coraz częściej jest nastawiona na podejmowanie inicjatyw proekologicznych, a także stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku i klimatowi przy bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jest to nie tylko działanie korzystne z punktu widzenia danego podmiotu, ponieważ pozwala na kształtowanie pozytywnego obrazu w oczach klientów i firm współpracujących, ale również w wielu przypadkach przynosi wymierne zyski. 

Czytaj więcej

pellet

Biomasa z odpadów rolniczych: zastosowania i potencjał energetyczny

Korzystanie z powszechnie eksploatowanych paliw kopalnych oferuje spore ilości energii. Oznacza to jednak zarówno szybkie i nieefektywne zużywanie zasobów planety oraz niszczenie środowiska naturalnego wskutek stosowanych technik wydobycia, jak i dużą emisję zanieczyszczeń od pyłów zawieszonych po rakotwórczy benzo(a)piren. Znacznie lepszą strategią stanie się przestawienie się na odnawialne źródła energii, które cechują się równie wysoką kalorycznością, są jednak łatwo dostępne oraz możliwe do systematycznego odtwarzania. Szczególnie przydatne okazują się materiały opałowe oferowane przez producentów biomasy, a więc brykiet oraz pellet. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

brykiet

Korzyści z wykorzystania brykietu drzewnego w porównaniu z tradycyjnymi paliwami

Systemy grzewcze wykorzystywane w budynkach mieszkalnych i obiektach użytkowych to najczęściej instalacje centralnego ogrzewania współpracujące z odpowiednim kotłem. W zależności od sytuacji urządzenia te mogą być zasilane różnymi rodzajami opału. Nie wszystkie paliwa węglowodorowe używane do pozyskiwania ciepła mają jednak zbliżoną efektywność, cenę oraz powodują podobny poziom emisji zanieczyszczeń. Ze względu na konieczność ochrony powietrza przed smogiem coraz częściej tradycyjnie stosowany węgiel zastępuje się drewnem lub wyrobami drewnopochodnymi. Na szczególną uwagę zasługuje tu oferta producentów brykietu drzewnego, który okazuje się doskonałą alternatywą dla poszukujących taniego i efektywnego źródła energii. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej