Biomasa z odpadów rolniczych: zastosowania i potencjał energetyczny

Korzystanie z powszechnie eksploatowanych paliw kopalnych oferuje spore ilości energii. Oznacza to jednak zarówno szybkie i nieefektywne zużywanie zasobów planety oraz niszczenie środowiska naturalnego wskutek stosowanych technik wydobycia, jak i dużą emisję zanieczyszczeń od pyłów zawieszonych po rakotwórczy benzo(a)piren. Znacznie lepszą strategią stanie się przestawienie się na odnawialne źródła energii, które cechują się równie wysoką kalorycznością, są jednak łatwo dostępne oraz możliwe do systematycznego odtwarzania. Szczególnie przydatne okazują się materiały opałowe oferowane przez producentów biomasy, a więc brykiet oraz pellet. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czym są brykiety i pellet i z jakich substancji powstają?

Brykiety i pellet to materiały opałowe, których spalanie pozwala na pozyskiwanie dużych ilości ciepła. W pierwszym przypadku mamy zwykle do czynienia z dość sporymi kostkami, które mogą być wykorzystywane we wkładach kominkowych lub dostosowanych kotłach centralnego ogrzewania. W drugim chodzi o wałeczki o niewielkiej średnicy i długości, które mają formę przypominającą nieco większy granulat. Nadają się one do użycia w kotłach centralnego ogrzewania oraz piecach wolnostojących z podajnikami i zasobnikami. Powstają one z rozdrobnionego materiału roślinnego. Najczęściej są to zrębki, pozostałości po obróbce tartacznej lub stolarskiej, a niekiedy także specjalnie uprawiane na plantacjach drzewa. Ciekawą odmianę stanowi agropellet.

Czym jest agropellet?

Agropellet powstaje z odpadów pozostających po produkcji rolniczej oraz przetwórstwie żywności. Do jego tworzenia używa się pestek owoców, a także łupin orzechów oraz specjalnie pozyskiwanego ziarna energetycznego. Może on też być robiony ze słomy oraz innych pozostałości po roślinach uprawnych np. makuch z procesu wyciskania oleju.