Korzyści z wykorzystania brykietu drzewnego w porównaniu z tradycyjnymi paliwami

Systemy grzewcze wykorzystywane w budynkach mieszkalnych i obiektach użytkowych to najczęściej instalacje centralnego ogrzewania współpracujące z odpowiednim kotłem. W zależności od sytuacji urządzenia te mogą być zasilane różnymi rodzajami opału. Nie wszystkie paliwa węglowodorowe używane do pozyskiwania ciepła mają jednak zbliżoną efektywność, cenę oraz powodują podobny poziom emisji zanieczyszczeń. Ze względu na konieczność ochrony powietrza przed smogiem coraz częściej tradycyjnie stosowany węgiel zastępuje się drewnem lub wyrobami drewnopochodnymi. Na szczególną uwagę zasługuje tu oferta producentów brykietu drzewnego, który okazuje się doskonałą alternatywą dla poszukujących taniego i efektywnego źródła energii. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co wyróżnia brykiet drzewny?

Brykiet drzewny jest wytwarzany ze specjalnie pozyskiwanego na ten cel drewna pochodzącego z plantacji leśnych, a także z pełnowartościowych pozostałości po obróbce tartacznej oraz z zakładów meblarskich czy produkujących stolarkę budowlaną. Powstaje on z rozdrobnionego i oczyszczonego materiału, który pod wpływem działania wysokiej temperatury oraz dużego ciśnienia jest spajany za sprawą naturalnych lignin znajdujących się w drewnie. Pozwala to na formowanie ułatwiających późniejsze wykorzystanie kostek albo niewielkich walców, które łatwo można umieszczać w palenisku kotła, piecu wolnostojącym czy wkładzie kominkowym. Paliwo to cechuje się doskonałym stosunkiem swej kaloryczności do ceny, a przy tym jest o wiele bardziej przyjazne środowisku naturalnemu niż węgiel.

Dlaczego warto korzystać z brykietu?

Spalanie brykietu daje porównywalne efekty z korzystaniem z drewna, jest jednak znacznie wygodniejsze i często bardziej efektywne. Co ważne, używanie brykietów nie powoduje emisji tak groźnych pyłów zawieszonych, które są obecne w węglu czy uwalniania substancji rakotwórczych jak choćby bezno(a)piren. Warto też pamiętać, że na wielu obszarach korzystanie z węgla jest zabronione przez przepisy prawa miejscowego.