BIOMASA

Biomasa

Czym jest biomasa?

Biomasa to współcześnie wykorzystywane odnawialne źródła energii. Jest to materia organiczna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Zalicza sie do niej resztki produkcji rolnej, odpady leśnictwa, przemysłowe, komunalne i po recyklingu opakowań. Biomasa może być stała, gazowa i ciekła.

Stała – odpady z przerobu drewna, roślin pochodzących z upraw energetycznych, odpady organiczne i po recyklingu.
    – z rozdrobnionych odpadów drewnianych produkowany jest brykiet, który następnie zostaje wykorzystany do uzyskania energii cieplnej.
    – rośliny pochodzące z upraw energetycznych mogą być wykorzystane do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej oraz do wytwarzania paliw.
  
    Miskant olbrzymi – biomasa miskanta ma duże zastosowanie jako źródło energii, surowiec do produkcji materiałów budowlanych, papieru i materiałów rolniczych.
    Wierzba energetyczna – drewno z tej plantacji jest najczęściej wykorzystywane do celów energetycznych.

Nasza firma zajmuje sie rozdrabnianiem złomu paletowego tzn. palet, opakowań drewnianych, skrzynek w wyniku czego powstaje zrębek. Taka biomasa wykorzystywana jest do produkcji peletu, brykietu, energii cieplnej i odnawialnej. Zrębek ma szerokie zastosowanie również w ogrodnictwie i zieleni miejskiej w postaci kolorowego zrebka.

Biomasa wykorzystywana w różnych postaciach jest nieszkodliwa dla środowiska. Ogrzewanie biomasą jest opłacalne. Wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady.

Rodzaje biomasy

najczęściej wykorzystywane do celów energetycznych

Drewno

Zwykle odpadowe lub o niskiej jakości technologicznej

Słoma

Ale także makuchy oraz inne odpady produkcji rolniczej

Wodorosty

Specjalnie uprawiane pod kątem celów energetycznych

Odchody zwierząt

Ale także odpady ściekowe stanowią rodzaj biomasy

Odpady organiczne

W tym wysłodki buraczane, trawy, łodygi kukurydzy, lucerny

Oleje

Oleje roślinne oraz tłuszcze zwierzęce są często wykorzystywane